Zbiór cytatów

1 października 2020

… moja wyobraźnia jest jak była. Źle sobie radzi z wielkimi liczbami.Ciągle ją jeszcze wzrusza poszczególność.”
 W. Szymborska

 

” W obrazie nie można powiedzieć za dużo, bo się go zabije;
trzeba zostawić coś widzowi.”

 A. Nacht-Samborski

 

Może u mnie -”powstaje pewna estetyka bardziej zachłanna na ideę niż na formę?”
Józef Szajna

 

„malarstwo abstrakcyjne jest dążeniem
do malowania pojęcia przeżytego emocjonalnie.
Przecież najważniejsze pojęcia to takie,
których nie potrafimy sprecyzować.
Robią nam one więcej kłopotów w życiu.
Stawiają nas wobec zagadek jeszcze nie

rozważanych i z małą szansą rozwiązania
/co nie przeszkadza temu, ze ludzie zajmujący się
różnymi dziedzinami starają się je
jakoś określić, doprecyzować/.
Myślę, że jest w tym coś dobrego,
bo odrywa nas od życia czysto konsumpcyjnego”
Stefan Gierowski w “Dialogi o sztuce”, Zbigniew Taranienko

 

„Myślę, że sztuka mogłaby wykonać ruch przywoływania
dawnych znaczeń słów.
Autonomia jako prawo wyboru sfery wolności,
a nie skrajna osobność.
Oryginalność jako świadectwo inwencji,
a nie całkowita nowość.
I wreszcie niejasność jako trudność komunikatu,
a nie brak czytelności i utrata zdolności
do komunikowania.”
Artur Żmijewski, s.23, Drżące ciała

 

“Malarstwo to świecka metafizyka.
Dla ludzi wierzących, artystów wierzących,
będzie to określony typ matafizyki,
dla niewierzących inny.
Ale obie odnoszą się do wartości,
które przekraczają trywialność i materialność.”
Stanisław Fijałkowski /Zbigniew Taranienko “Alchemia obrazu, Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim” Warszawa 2012

powrót do listy wpisów