O mnie

Malarstwo od dawna było ważną aktywnością w moim życiu, mimo że nie stanowiło głównego nurtu mojej działalności zawodowej. Mój wykonywany zawód psycholog-psychoterapeuta, który wiąże się z otwartością na siebie i innych zainspirował mnie do realizowania twórczości w profesjonalnym wymiarze.

Jestem absolwentką (2008) Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby – pracownia prof. Aleksandra Dymitrowicza, dr hab. Zdzisława Nitki i ad. Łukasza Morawskiego. Studiowałam w pracowni prof. L. Mickosia i ad. Anny Kramm. Zajmuję się malarstwem i rysunkiem.

Należę do wrocławskiego ZPAP.

O moim malarstwie

Mam potrzebę malowania, tworzenia obrazów. Obrazy namalowane uwidaczniają moją wewnętrzną materię doznań, wrażeń i emocji.
W procesie, który się toczy sięgam po własne zasoby, więc by z nich czerpać potrzebuję poczucia wewnętrznej wolności.

Język abstrakcji umożliwia mi pełną wypowiedź artystyczną, gdyż posługuje się metaforą. Metaforą pozbawioną kształtów i ograniczeń, ale wypełnioną przestrzenią, kolorem, światłem.

Przestrzeń to dla mnie płaszczyzna obrazu i jej oddziaływanie poprzez interakcję plam barwnych, które mogą się swobodnie i niemal nieskończenie rozwijać.

Przestrzeń powstająca z interferentności i relacji plam barwnych jest na usługach koloru. On jest tu bohaterem. Kolor panuje. Nie jest wymyślony. On jest odnaleziony.Można go doświadczać, kontemplować. Można otwierać się na przeżywanie tego, czego w żaden inny sposób wyrazić się nie da. Czasem jego głos jest dominujący wszechwładnie a czasem cichnie, delikatnieje, ale sceny nigdy nie opuszcza.

Podobnie jest ze światłem. Kiedy światło oddala się zbyt daleko – obraz zanika, kiedy się zbliża – obraz rośnie w siłę.
Tak jak światło nie istniałoby bez barwy, tak i kolor nie powstawałby bez światła. Są ze sobą związane tak jak to, co przeżywamy jest związane z nami.

Wystawy

Aktualności

17 października 2020

Domykanie – obrazy zostały zaprezentowane.” – Recenzja prof. Anny Marii Kramm

Wystawa malarstwa to zakończenie procesu, który inicjuje pierwszy gest położony na płótnie. Wydarzenie odlegle, o którym zapomina się w dniu otwarcia ekspozycji. Wystawa malarstwa to jedyna taka możliwość, aby ukończone…

czytaj więcej
16 października 2020

Domykanie – autorska refleksja

To, co mnie interesuje poprzez cykl prezentowanych prac to proces odbioru obrazów. Jest to też część procesu twórczego, która go dopełnia. Przyjmowanie i interpretacja bodźców wzrokowych to przejaw funkcji intelektu…

czytaj więcej
3 października 2020

,,AMAZI PEREBI – Fenomen, który nazywamy kolorem” – rozmowa Anny Mielniczyk i Anny Marii Kramm.

Rozmawiają: Anna Mielniczyk i Anna Maria Kramm Fenomen, który nazywamy kolorem AK – wydaje się że kolor to coś łatwego do zrozumienia, ale z definicji kolor jest funkcją światła, a to…

czytaj więcej
1 października 2020

Zbiór cytatów

… moja wyobraźnia jest jak była. Źle sobie radzi z wielkimi liczbami.Ciągle ją jeszcze wzrusza poszczególność.”  W. Szymborska   ” W obrazie nie można powiedzieć za dużo, bo się go…

czytaj więcej